9 września 2020 | Hydraulika

Przyłącze wodociągowe

Jeszcze pół wieku temu nie brakowało domów gdzie nie było bieżącej wody czy kanalizacji, dziś ciężko sobie wyobrazić życie bez takich udogodnień. Już podczas budowy wymarzonego domu woda jest nam niezbędna szczególnie do przygotowywania zapraw, tynków itp.  Stąd też zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków to rzeczy bardzo ważne.

Według ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w 2002 roku:

przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Zaś według uchwały stworzonej przez Sąd Najwyższy w 2017 roku:

przyłączem wodociągowym jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Realizację budowy przyłącza do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości/obiektu do sieci, a po połączeniu z istniejącą siecią wodociągową ponosi odpowiedzialność za jego niezawodne działanie.

W budynkach mieszkalnych źródłem wody jest wodociąg lub studnia. W przypadku wodociągu buduje się przyłącze łączące posesję z siecią publiczną. A jeśli budynku jeszcze nie ma, potrzebna jest studzienka z wodomierzem i kran ponad powierzchnią gruntu. Studzienka wodomierzowa musi być odporna na działanie czynników zewnętrznych – mróz, jej dno musi sięgać poniżej głębokości przemarzania gruntu, a od góry posiadać izolacje. W pierwszym etapie budowy domu, przy robieniu wykopów pod fundamenty, zakopuje się rurę wodociągową od studzienki do domu. W późniejszym etapie wodę do budynku doprowadza się przez wykonanie połączenia w studzience. Po zakończeniu budowy wodomierz zostaje zwykle przeniesiony do domu.

Na inwestorze chcącym podłączyć się do sieci wodociągowej ciąży obowiązek uzgodnienia z właścicielem sieci (przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym) tzw. warunków technicznych przyłączenia. Po dokonaniu takich uzgodnień możliwe jest zawarcie umowy o przyłączenie. Na podstawie umowy prowadzone są następnie prace projektowe (w zakresie przyłącza) – przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Po dopełnieniu formalności prawnych z zakresu prawa budowlanego (zgłoszenie, pozwolenie na budowę) dochodzi do prac przyłączeniowych.

Budujesz dom i szukasz odpowiedniego fachowca do przyłącza? Zapraszamy do kontaktu.

 

 

6 kwietnia 2023 | Program czyste powietrze
Program Czyste powietrze
Czytaj dalej
10 marca 2023 | Materiały budowlane
Kupuj taniej i zaoszczędź na podatku!
Czytaj dalej
22 czerwca 2021 | Kominy systemowe
System kominowy TURBO STAL
Czytaj dalej
12 maja 2021 | Kominy systemowe
System kominowy DUO
Czytaj dalej
10 maja 2021 | Kominy systemowe
System kominowy uniwersalny
Czytaj dalej
22 lutego 2021 | Moskitiery
Moskitiery
Czytaj dalej
20 listopada 2020 | Rekuperacja
Rekuperacja
Czytaj dalej
12 listopada 2020 | Kotły
Kotły na pellet
Czytaj dalej
6 listopada 2020 | Systemy aluminiowe
Systemy aluminiowe okienno-drzwiowe
Czytaj dalej
6 listopada 2020 | Rolety
Rolety zewnętrzne
Czytaj dalej