SOBIME-ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY

40.32114.35

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY – GW/GW

PARAMETRY PRACY: T: 4-65°C, P: 0,030-15 bar

Wyczyść