Pyłouszczelniacz

Preparat utwardzający i pyłouszczelniający powierzchnie betonowe. Ogranicza ścieranie i kurzenie posadzki podczas eksploatacji. Preparat można stosować na stare i nowe posadzki. Zaleca się użycie impregnatu przed położeniem wykładzin, dywanów itp. Ogranicza to proces ścierania i pylenia wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Preparat ten można stosować do redukcji pylenia nieutwardzonych chodników i dróg, wiąże i utwardza lotny pył ułatwiając eksploatację powierzchni.

Opakowanie: Karnister 5L