Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich

Płynna domieszka uplastyczniająca i napowietrzająca zaprawy murarskie i tynkarskie. Wydłuża urabialność zaprawy, zwiększa jednorodność, kleistość, przyczepność gotowej zaprawy do podłoża. Zwiększa objętość mieszanki do 20% oraz odporność na niskie temperatury. Redukuję użycie wody zarobowej oraz jej wybijanie na powierzchnię. Nie powoduję korozji zbrojenia.

Opakowanie: Karnister 5L