ICMA-PRZYŁĄCZE DOLNE GRZEJNIKOWE KĄTOWE Z NYPLEM 1/2″

55.60

KĄTOWE, z nyplami – regulacja imbusem 6 mm

PARAMETRY PRACY: T max 95°C, P max 10 bar