Czyścik do pian pistoletowych

Jest to preparat do czyszczenia powierzchni z nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych , jest niezbędny do  czyszczenia zaworów w pojemnikach i pistoletach dozujących jednokomponentową pianę montażowo- uszczelniającą. Jest to doskonały środek do odtłuszczania powierzchni stalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów. Zastosowany w preparacie gaz nośny stanowi mieszaninę nieszkodliwą dla warstwy ozonowej.

Opakowanie: 500ml